Din multipel sclerose, din familie og dine nære

Det er vigtigt, at du og dine nære accepterer, at MS er en sygdom, der kommer til at berøre jer alle. I skal håndtere sygdommen i fællesskab. Sygdommen har mange følger, men du er ikke "sclerosepatienten", du er stadig dig. 

På diagnosedagen har du det muligvis ikke så godt, og almindelige reaktioner kan være:

  • Tankemylder
  • Uvirkelighedsfølelse
  • Uro, hjertebanken, svimmelhed og kvalme
  • Søvnløshed
  • Modløs, trist og en følelse af afmagt
  • Vrede og tendens til at fare op
  • Sårbarhed

I starten kan reaktionerne virke voldsomme for dig og for din familie. I kan opleve at have tanker om fremtid og alle de ukendte udfordringer, som MS kan medføre.

Gennem sygdomsforløbet kan træthed, depression og mulig nedsat fysisk formåen være udfordrende, ligesom seksuelle problemer kan lægge en dæmper på samlivet. Tristhed over situationen kan føre til, at du isolerer dig. Det er vigtigt, at du og dine nære relationer er klar over og accepterer, at MS er en sygdom, der berører jer alle og ikke kun den, der har sygdommen. I bør takle MS i fællesskab.

I kan hjælpe hinanden meget ved at have en åben kommunikation om liv og følelser. Vær også opmærksom på at bevare jeres sociale relationer. Det kan være en idé at lægge fælles planer og undersøge i fællesskab hvilke hjælpemuligheder, der findes udefra. 

Updated: 08-02-2019