Myter og halve sandheder om multipel sclerose

Skal jeg sidde i kørestol resten af mit liv? Kan jeg få børn?

Attaks kan have forskellige sværhedsgrader. Nogle kan blive meget påvirkede og have behov for kørestol i en periode, mens andre kan have milde attaks uden at opleve mange symptomer i livet. 

Kørestolen

Mange MS patienter oplever en normal livslængde med få eller ingen fysiske funktionshæmninger. Efter 20 år er stadig hver femte med MS mildt berørt af sygdommen, mens 60% oplever funktionshæmninger af vekslende sværhedsgrad.

Der er dog ingen tvivl om, at MS kan resultere i alvorlig invaliditet, men langt fra alle mennesker med MS ender som invalid og med behov for at skulle sidde i kørestol.

Så har jeg også ALS!!

ALS betyder Amyotrofisk Lateral Sclerose. Denne sygdom må IKKE forveksles med MS. ALS er også en nervesygdom, men rammer oftest langt hårdere end MS, og har derfor et langt mere alvorligt forløb. At have MS betyder altså ikke, at du også har ALS.

Kan jeg få børn?

MS regnes ikke som en arvelig sygdom. Der findes nemlig ikke noget specielt arveligt MS-gen. Men bestemte kombinationer af ellers normale gener øger risikoen. Dit barn arver altså ikke selve sygdommen, men kan have en genetisk modtagelighed for MS. Hvis en person har en nær slægtning med MS (far, mor eller søskende), øges risikoen for MS med to til tre procent.

MS synes ikke at påvirke fertiliteten. Der er heller ikke risiko for forværring af sygdommen under selve graviditeten. Kvinder med funktionsnedsættelse eller problemer med blære og tarm inden graviditeten, kan dog opleve øgede gener. Det er rigtigt, at graviditet i mange tilfælde nedsætter sygdomsaktiviteten og dermed attakhyppigheden. Undersøgelser viser imidlertid, at sygdomsaktiviteten oftest vender tilbage efter overstået graviditet.

Specialkost og specielle vitaminer?

Der er mange myter om vigtigheden af kost og indtagelse af specielle vitaminer, men generelt må det siges, at der ikke er ført sikre videnskabelige beviser for, at specialkost er gavnlig for forebyggelse eller behandling af MS.

Vi anbefaler at følge de officielle kostråd for alle mennesker - altså en alsidig balanceret kost. Det er vigtigt ikke at følge en restriktiv diæt, da en sådan kan medføre underernæring og/eller fejlernæring med mangel på vigtige vitaminer og mineraler.

Læs mere om MS og sundhed her.

Alternative behandlinger

Alternativ medicin såsom cannabisolie kan være attraktiv. Dog er det værd at sige, at der ikke findes nogle sikre videnskabelige beviser for effekten af alternative behandlinger. Alternative behandlinger i form af bl.a. cannabisolie kan være anvendelig i symptombehandling ved MS, fx ved behandling af muskelspasmer, smerter og depressioner. Nogle mennesker mener at have haft god effekt af akupunktur, ligesom massageterapi kan være gavnlig for mange.

Det er vigtigt at nævne, at en alternativ medicinering ikke bør erstatte den medicinering, du har aftalt med dit behandlerteam. Nogle alternative medicineringer kan ændre virkningen af visse sygdomsmodificerende behandlinger. Det er derfor vigtigt, at din behandler er orienteret om enhver alternativ behandling, du følger. 

Aldrig mere badeferie?

Nogle mennesker med MS oplever en forværring af MS-symptomerne, når de opholder sig i varme omgivelser. Dog er det ikke alle, der har dette problem, men har du denne følsomhed for varme, er det en god ide at rejse uden for de varmeste perioder og undersøge mulighederne for aircondition på opholdsstedet. 

Updated: 08-02-2019