Kender du EDSS?

EDSS er en målemetode for at kortlægge udviklingen af dine fysiske funktioner. Neurologer bruger EDSS som et værktøj til at følge udviklingen af din sygdom. 

Updated: 08-02-2019

0.0

Ingen påvirkning

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Hold musen over informationsikonerne for at læse mere

EDSS er et af neurologens vigtigste redskaber til at følge udviklingen af MS. På den måde kan behandleren hele tiden vurdere, om din nuværende behandling virker. Det er derfor også vigtigt, at du er opmærksom på dine attaks og kender symptomerne. 

Kontakt din behandler, hvis du ønsker at få uddybet, hvad EDSS betyder for dig.